Консултации

  • Консултации при организиране на собствена охрана;
  • Консултации при подбор свързан със сигурността на Клиента;
  • Консултации свързани с всички аспекти на фирмена сигурност;
  • Психологически подбор на кандидати за работа при Клиента или негови служители;
  • Експертни оценки за степента на сигурност на обекти;

 

Какво ново

 

КОНТАКТИ

0700 20 208

Русе, 7000, 
ул. "Баба Тонка" N 10

office@erika-bg.com

Тутракан,
ул. "Александър 
Стамболийски" N 2

tutrakan@erika-bg.com