За нас

“СОД ЕРИКА” ООД е частна компания, осъществяваща централизирана охрана с технически средства чрез мониторинг центрове и автопатрулна дейност, физическа охрана ,съпровождане на ценни пратки и товари,доставка, изграждане и поддържане на системи за сигурност, пожароизвестяване, контрол на достъпа ,видеонаблюдение и др. Високото ниво на обслужване, професионализъм и постоянното повишаване на качеството на предлаганите услуги са гаранция за грижата ни към ВАС - нашите клиенти.Фирмата е правоприемник на „ ЕРИКА-97” ООД ,която е специализирана компания за търговска сигурност, регистрирана с ф.д.№561/2003г. на Русенски Градски Съд. Притежаваме всички необходими лицензи и разрешителни за извършване на охранителна дейност на територията на Република България съгласно Закона за частната охранителна дейност и нормативни актове на МВР, както и лицензия от Държавната комисия по далекосъобщения за собствена национална радиочестота.


Фирмата разполага с висококвалифициран охранителен състав.Само на територията на Област Русе и община Тутракан фирмата има над 1500 клиента под СОД и физическа охрана. Фирмата притежава собствена Радио система и GPRS връзка чрез специално разработен софтуер на територията на цялата страна, чрез която се комуникира с екипите за бързо реагиране.Чрез GPS система - електронна карта DATAMAP компютъризирано се получават всички регистрирани събития от охраняваните обекти в реално време. Системата отразява и движение на авто и мото патрулите на всеки 5 секунди от денонощието.Нашата компания е предпочетена от над 1400 клиента включени под СОТ.Разполагаме с отлично подготвени кадри , готови да от реагират в екстремални ситуации. За нас е закон да осигурим Вашата сигурност и спокойствие, независимо от вида на обекта и размера на риска. Над 250 сътрудника по охраната чрез надежна и отговорна работа са оставили доволни 36 Възложителя физическа охрана и над 1400 Възложителя техническа охрана на територията на Русе, Тутракан, Мартен, Николово, Червена вода, Сливо поле, Щръклево, Басарбово, Средна Кула, Божичен, Красен, Мечка и др.. Те охраняват индустриални паркове, банки, магазини, клиники и музеи.

 

В дейността си Дружеството се ръководи от следните основни принципи:

  •  лоялност и висока степен на взаимно доверие в деловата работа с партньорите;
  •  осигуряване на пълния комплекс услуги, отнасящи се до безопасността на нашите клиенти- от професионалния анализ на риска и поемане на отговорността по охраната за съответните обекти до защитата на фирмените интереси;
  •  поемане на материална отговорност при нанасяне на материални щети от кражби в охраняваните от нас обекти;
  •  индивидуален подход към всеки клиент на фирмата и изграждане на специфичен профил на сигурността на съответните обекти, подлежащи на охрана,гъвкави решения за такса охрана;

 

Какво ново

 

КОНТАКТИ

0700 20 208

Русе, 7000, 
ул. "Баба Тонка" N 10

office@erika-bg.com

Тутракан,
ул. "Александър 
Стамболийски" N 2

tutrakan@erika-bg.com